رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز ۲۳ می، روز جهانی لاک پشت هاست

امروز ۲۳ می، روز جهانی لاک پشت هاست در کشور ایران ۱۰گونه لاکپشت از انواع دریائی،خشکی و رودخانه ای زیست می‌کنند که اغلب درخطرانقراض اند

امروز ۲۳ می، روز جهانی لاک پشت هاست

در کشور ایران ۱۰گونه لاکپشت از انواع دریائی،خشکی و رودخانه ای زیست می‌کنند که اغلب درخطرانقراض اند


جدیدترین خبرها