رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضربه پنالتی که طارمی در دقیقه ۸۱ از دست داد

ضربه پنالتی که طارمی در دقیقه ۸۱ از دست داد پرسپولیس ۰ لخویا ۰

ضربه پنالتی که طارمی در دقیقه ۸۱ از دست داد

پرسپولیس ۰ لخویا ۰