رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏‏‏‏این جریان دست پس‌کشیدن ملانیا و دونالد باز هم تکرارشد

‏‏‏‏این جریان دست پس‌کشیدن ملانیا و دونالد باز هم تکرارشد و رسانه‌ها روی آن حساس شده‌اند… دیروز در سفر اسرائیل این‌طور کرد و امروز هم وقتی به رم رسیدند.

‏‏‏‏این جریان دست پس‌کشیدن ملانیا و دونالد باز هم تکرارشد و رسانه‌ها روی آن حساس شده‌اند… دیروز در سفر اسرائیل این‌طور کرد و امروز هم وقتی به رم رسیدند.