رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد یک دستگاه تریلی با ۲دستگاه خودرو پراید در جاده روستایی کرات – کوه آباد شهرستان تایباد

بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با ۲دستگاه خودرو پراید در جاده روستایی کرات – کوه آباد شهرستان تایباد پنج نفر جان باختند و ۸نفر دیگر زخمی شدند

بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با ۲دستگاه خودرو پراید در جاده روستایی کرات – کوه آباد شهرستان تایباد پنج نفر جان باختند و ۸نفر دیگر زخمی شدند


جدیدترین خبرها