رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از دست رفتن پنالتی چیزعجیبی نیست. حتی ممکن است بارها و بارها پیش بیاید

از دست رفتن پنالتی چیزعجیبی نیست. حتی ممکن است بارها و بارها پیش بیاید و آن آدم رونالدو یا طارمی باشد… اگرهوادار فوتبالید قوانین اش را بپذیرید

از دست رفتن پنالتی چیزعجیبی نیست. حتی ممکن است بارها و بارها پیش بیاید و آن آدم رونالدو یا طارمی باشد… اگرهوادار فوتبالید قوانین اش را بپذیرید