رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به شرح زیر است:

‍ قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به شرح زیر است: بیت کوین: ۸۸۱۲۵۶۹.۰۰۱۷ تومان، معادل ۲۳۵۲.۲۱۳۸ دلار اتریوم: ۷۴۷۶۷۷.۷۶۵۵ تومان، معادل ۱۹۹.۵۶۷ دلار اتریوم کلاسیک: ۵۵۱۷۰.۲۰۹۷ تومان، معادل ۱۴.۷۲۵۸ دلار مونرو: ۱۹۹۱۰۴.۳۷۰۶۵ تومان، معادل ۵۳.۱۴۴۱ دلار ریپل: ۱۳۰۸.۸۲۴۷۸۹ تومان، معادل ۰.۳۴۹۳۴۶ دلار زی کش: ۹۲۷۹۰۳.۱۴۸ تومان، معادل ۲۴۷.۶۷۲ دلار نرخ […]

‍ قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۸۸۱۲۵۶۹.۰۰۱۷ تومان، معادل ۲۳۵۲.۲۱۳۸ دلار

اتریوم: ۷۴۷۶۷۷.۷۶۵۵ تومان، معادل ۱۹۹.۵۶۷ دلار

اتریوم کلاسیک: ۵۵۱۷۰.۲۰۹۷ تومان، معادل ۱۴.۷۲۵۸ دلار

مونرو: ۱۹۹۱۰۴.۳۷۰۶۵ تومان، معادل ۵۳.۱۴۴۱ دلار

ریپل: ۱۳۰۸.۸۲۴۷۸۹ تومان، معادل ۰.۳۴۹۳۴۶ دلار

زی کش: ۹۲۷۹۰۳.۱۴۸ تومان، معادل ۲۴۷.۶۷۲ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۷۴۶.۵ تومان محاسبه شده است