رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت خودروسازی سوباروی ژاپن امروز چهارشنبه ۲۴می (۳خرداد) خودرویی را آزمایش کرد که مجهز به ایربگ خارجی است

شرکت خودروسازی سوباروی ژاپن امروز چهارشنبه ۲۴می (۳خرداد) خودرویی را آزمایش کرد که مجهز به ایربگ خارجی است. هدف از اضافه کردن این تجهیزات، افزایش ایمنی عابران پیاده در زمان تصادف است

شرکت خودروسازی سوباروی ژاپن امروز چهارشنبه ۲۴می (۳خرداد) خودرویی را آزمایش کرد که مجهز به ایربگ خارجی است. هدف از اضافه کردن این تجهیزات، افزایش ایمنی عابران پیاده در زمان تصادف است


جدیدترین خبرها