رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر صاحب اصلی کانال و گروه

تغییر صاحب اصلی کانال و گروه مدیر تلگرام وعده داده که در سی روز آینده این قابلیت به تلگرام افزوده می‌شود با این امکان، خرید و فروش کانال‌ها و سوپرگروه‌ها با سهولت بسیار بیشتری صورت خواهد گرفت

تغییر صاحب اصلی کانال و گروه

مدیر تلگرام وعده داده که در سی روز آینده این قابلیت به تلگرام افزوده می‌شود

با این امکان، خرید و فروش کانال‌ها و سوپرگروه‌ها با سهولت بسیار بیشتری صورت خواهد گرفت