رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جسد يك پناهجو كه براى رسيدن به اروپا در درياى مديترانه جان باخت

جسد يك پناهجو كه براى رسيدن به اروپا در درياى مديترانه جان باخت. اين عكس صبح امروز به ثبت رسيده است

جسد يك پناهجو كه براى رسيدن به اروپا در درياى مديترانه جان باخت. اين عكس صبح امروز به ثبت رسيده است