رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این تصاوير را پليس انگليس منتشر كرده؛ عامل حمله به منچستر ارنا را نشان مي دهد

این تصاوير را پليس انگليس منتشر كرده؛ عامل حمله به منچستر ارنا را نشان مي دهد؛ دقايقي پيش از آنكه خود را منفجر كند و ٢٢ نفر را بكشد

این تصاوير را پليس انگليس منتشر كرده؛ عامل حمله به منچستر ارنا را نشان مي دهد؛ دقايقي پيش از آنكه خود را منفجر كند و ٢٢ نفر را بكشد