رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدئو: شلیک روز گذشته موشک بالستیک کره شمالی و اصابت آن به هدف از پیش تعیین شده در دریای ژاپن

ویدئو: شلیک روز گذشته موشک بالستیک کره شمالی و اصابت آن به هدف از پیش تعیین شده در دریای ژاپن

ویدئو: شلیک روز گذشته موشک بالستیک کره شمالی و اصابت آن به هدف از پیش تعیین شده در دریای ژاپن