رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو/ گزارش شبکه ماهواره ای “ایران اینترنشنال” در مورد عزل رئیس دانشگاه آزاد و واکنش حسن خمینی

ویدیو/ گزارش شبکه ماهواره ای “ایران اینترنشنال” در مورد عزل رئیس دانشگاه آزاد و واکنش حسن خمینی

ویدیو/ گزارش شبکه ماهواره ای “ایران اینترنشنال” در مورد عزل رئیس دانشگاه آزاد و واکنش حسن خمینی