رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ ارز تا پايان سال تك نرخی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی در حاشيه جلسه هيئت دولت: نرخ ارز تا پايان سال تك نرخی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی در حاشيه جلسه هيئت دولت: نرخ ارز تا پايان سال تك نرخی می‌شود