رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس بانک سرمایه ممنوع الخروج و رؤسای این بانک عوض شده‌اند

سخنگوی قوه قضائیه: رئیس بانک سرمایه ممنوع الخروج و رؤسای این بانک عوض شده‌اند و برخی از مدیران آن ممنوع‌الخروج و برخی نیز احضار شده‌اند

سخنگوی قوه قضائیه:

رئیس بانک سرمایه ممنوع الخروج و رؤسای این بانک عوض شده‌اند و برخی از مدیران آن ممنوع‌الخروج و برخی نیز احضار شده‌اند