رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: حدود یک سال قبل چند محموله خرما در منطقه آزاد تجاری شهرستان ماکو توقیف شد که بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این محموله محصول اسرائیل است

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:
حدود یک سال قبل چند محموله خرما در منطقه آزاد تجاری شهرستان ماکو توقیف شد که بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این محموله محصول اسرائیل است