رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز ۱ ژوئن تولد مریلین مونرو بازیگر و هنرمند معروف آمریکایی

امروز ۱ ژوئن تولد مریلین مونرو بازیگر و هنرمند معروف آمریکایی که در اوج شهرت و در ۳۶ سالگی خودکشی کرد هم است.

امروز ۱ ژوئن تولد مریلین مونرو بازیگر و هنرمند معروف آمریکایی که در اوج شهرت و در ۳۶ سالگی خودکشی کرد هم است.