رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین نماز جمعه اهل سنت در شهرستان گالیکش استان گلستان

مجوز برگزاري نماز جمعه اهل سنت شهرستان گاليكش دراستان گلستان بعد از سالها انتظار صادرشد و امروزاولين نماز جمعه دراين شهر اقامه گردید

مجوز برگزاري نماز جمعه اهل سنت شهرستان گاليكش دراستان گلستان بعد از سالها انتظار صادرشد و امروزاولين نماز جمعه دراين شهر اقامه گردید