رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدول پخش ورزش از تلویزیون – امروز جمعه ۱۲ خرداد

جدول پخش ورزش از تلویزیون – امروز جمعه ۱۲ خرداد لیگ جهانی والیبال فرانسه – بلغارستان ساعت: ۱۷:۴۰ زنده از شبکه ورزش لیگ جهانی والیبال برزیل – لهستان ساعت: ۱۹:۳۰ زنده از شبکه ورزش لیگ جهانی والیبال ایتالیا – ایران ساعت: ۲۲:۳۰ زنده از شبکه سه

جدول پخش ورزش از تلویزیون – امروز جمعه ۱۲ خرداد
لیگ جهانی والیبال
فرانسه – بلغارستان
ساعت: ۱۷:۴۰ زنده از شبکه ورزش

لیگ جهانی والیبال
برزیل – لهستان
ساعت: ۱۹:۳۰ زنده از شبکه ورزش

لیگ جهانی والیبال
ایتالیا – ایران
ساعت: ۲۲:۳۰ زنده از شبکه سه