رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیروی دریایی آمریکا گرانترین ناو هواپیما بر جهان به نام جرالد فورد را دریافت کرد که قیمت آن تقریبا ۱۳ میلیارد دلار ارزیابی می شود

نیروی دریایی آمریکا گرانترین ناو هواپیما بر جهان به نام جرالد فورد را دریافت کرد که قیمت آن تقریبا ۱۳ میلیارد دلار ارزیابی می شود و ساخت آن در سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود

نیروی دریایی آمریکا گرانترین ناو هواپیما بر جهان به نام جرالد فورد را دریافت کرد که قیمت آن تقریبا ۱۳ میلیارد دلار ارزیابی می شود و ساخت آن در سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود