رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرود اضطراری پرواز مشهد – اهواز در اصفهان

فرود اضطراری پرواز مشهد – اهواز در اصفهان پرواز هواپیمایی مسیر مشهد -اهواز، (نوع هواپیما M.D) با ۱۵۸ مسافر به دلیل نقص فنی اعلام وضعیت اضطراری کرد که خوشبختانه در ساعت ۲۲:۱۰ بدون مشکل در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست

فرود اضطراری پرواز مشهد – اهواز در اصفهان

پرواز هواپیمایی مسیر مشهد -اهواز، (نوع هواپیما M.D) با ۱۵۸ مسافر به دلیل نقص فنی اعلام وضعیت اضطراری کرد که خوشبختانه در ساعت ۲۲:۱۰ بدون مشکل در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست