رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‌نخستین پرواز بندرعباس-مسقط صبح امروز انجام شد

‌نخستین پرواز بندرعباس-مسقط صبح امروز انجام شد این پرواز به‌صورت رفت‌وبرگشت دوشنبه‌های هر هفته توسط شرکت هواپیمایی کیش ایر به مدت یک سال فعال خواهد بود

‌نخستین پرواز بندرعباس-مسقط صبح امروز انجام شد

این پرواز به‌صورت رفت‌وبرگشت دوشنبه‌های هر هفته توسط شرکت هواپیمایی کیش ایر به مدت یک سال فعال خواهد بود