رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرایدی که در گردنه محور پاوه به مریوان واژگون شده مردم با دست ماشین را بالا کشیدند

پرایدی که در گردنه محور پاوه به مریوان واژگون شده بود/ اینجا خبری از سلفی گرفتن نیست/مردم با دست ماشین را بالا کشیدند

پرایدی که در گردنه محور پاوه به مریوان واژگون شده بود/ اینجا خبری از سلفی گرفتن نیست/مردم با دست ماشین را بالا کشیدند