رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت استون آیسلند در آمریکا همیشه در پی ترکیب مد و فناوری بوده

شرکت استون آیسلند در آمریکا همیشه در پی ترکیب مد و فناوری بوده است.اکنون این شرکت ژاکتی تولید کرده که با توجه به دما تغییر رنگ می دهد. این لباس Ice Knit نامیده می شود

شرکت استون آیسلند در آمریکا همیشه در پی ترکیب مد و فناوری بوده است.اکنون این شرکت ژاکتی تولید کرده که با توجه به دما تغییر رنگ می دهد.

این لباس Ice Knit نامیده می شود