رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلاغ های سفید چون معمولا چند روز پس از تولد توسط مادر خود خورده می شوند

کلاغ های سفید چون معمولا چند روز پس از تولد توسط مادر خود خورده می شوند به ندرت به سن بلوغ می رسند و اگرهم شانش بزرگ شدن را داشته باشند بقیه کلاغ ها طردشان می کنند !

کلاغ های سفید چون معمولا چند روز پس از تولد توسط مادر خود خورده می شوند به ندرت به سن بلوغ می رسند و اگرهم شانش بزرگ شدن را داشته باشند بقیه کلاغ ها طردشان می کنند !