رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمیته بین‌المللی المپیک امروز در لیما (پایتخت پرو) میزبانان المپیک ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ را معرفی می کند.

کمیته بین‌المللی المپیک امروز در لیما (پایتخت پرو) میزبانان المپیک ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ را معرفی می کند. پاریس و لس آنجلس دو كانديداي این دو رویداد هستند.

کمیته بین‌المللی المپیک امروز در لیما (پایتخت پرو) میزبانان المپیک ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ را معرفی می کند.

پاریس و لس آنجلس دو كانديداي این دو رویداد هستند.