رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار سياتل آمريکا به اتهام سواستفاده جنسي از مقام خوداستعفا کرد

شهردار سياتل آمريکا به اتهام سواستفاده جنسي از مقام خوداستعفا کرد وي ازسوي يک نهاد حقوقي معتبر در ايالت واشنگتن به سوءاستفاده جنسي از کودکان از جمله پسرخوانده خود متهم شده است

شهردار سياتل آمريکا به اتهام سواستفاده جنسي از مقام خوداستعفا کرد

وي ازسوي يک نهاد حقوقي معتبر در ايالت واشنگتن به سوءاستفاده جنسي از کودکان از جمله پسرخوانده خود متهم شده است