رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نام نویسی دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی تا پایان امشب

نام نویسی دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی تا پایان امشب سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت:‌ نام نویسی در فرصت مجدد برای دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد. داوطلبان برای نام نویسی در این دوره‌ها به درگاه سازمان […]

نام نویسی دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی تا پایان امشب

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت:‌ نام نویسی در فرصت مجدد برای دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد.

داوطلبان برای نام نویسی در این دوره‌ها به درگاه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.