رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر ۷ بار زمین خوردی ۸ بار بلند شو… (ضرب المثل ژاپنی)

اگر ۷ بار زمین خوردی ۸ بار بلند شو… (ضرب المثل ژاپنی)

اگر ۷ بار زمین خوردی
۸ بار بلند شو…

(ضرب المثل ژاپنی)