رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این ویولن درسال ۲۰۱۱ به قیمت ۱۶ میلیون دلار فروش رفت.

گرانترین ساز جهان ویولنی بنام لیدی بلانت” محصول سال ۱۷۲۱ که استرادیواریوس نیز نامیده شده، این ویولن درسال ۲۰۱۱ به قیمت ۱۶ میلیون دلار(حدود۶۰میلیارد تومان) فروش رفت.

گرانترین ساز جهان ویولنی بنام لیدی بلانت” محصول سال ۱۷۲۱ که استرادیواریوس نیز نامیده شده، این ویولن درسال ۲۰۱۱ به قیمت ۱۶ میلیون دلار(حدود۶۰میلیارد تومان) فروش رفت.