رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم در دهه ۵۰ میلادی میانگین روزی ۱۸ دقیقه میخندیدند

جالبه بدونید مردم در دهه ۵۰ میلادی میانگین روزی ۱۸ دقیقه میخندیدند، این عدد امروزه بین ۴ تا ۶ دقیقه است

جالبه بدونید مردم در دهه ۵۰ میلادی میانگین روزی ۱۸ دقیقه میخندیدند، این عدد امروزه بین ۴ تا ۶ دقیقه است