رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۰ اکتبر ‏روز جهانی تنبل بر همه تنبل‌ها مبارک!

‏روز جهانی تنبل بر همه تنبل‌ها مبارک! امروز ۲۰ اکتبر مصادف با روز جهانی تنبله، پستانداری که اون‌قدر تنبل هس، که خزه رو بدنش رشد میکنه!

‏روز جهانی تنبل بر همه تنبل‌ها مبارک!

امروز ۲۰ اکتبر مصادف با روز جهانی تنبله، پستانداری که اون‌قدر تنبل هس، که خزه رو بدنش رشد میکنه!