رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واحدهای دانشگاه آزاد در اختیار زائران قرار می گیرد

واحدهای دانشگاه آزاد در اختیار زائران قرار می گیرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی: تمامی واحدهای دانشگاه آزاد در مرزهای مهران، ایلام، خوزستان و … که محل عبور زائران در ایام اربعین است، در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

واحدهای دانشگاه آزاد در اختیار زائران قرار می گیرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:

تمامی واحدهای دانشگاه آزاد در مرزهای مهران، ایلام، خوزستان و … که محل عبور زائران در ایام اربعین است، در اختیار زائران قرار می‌گیرد.