رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هادی چوپان قهرمان پرورش اندام از ورزش ایران خداحافظی می کند

هادی چوپان قهرمان پرورش اندام که چند روز پیش در مسابقات سن مارینو به مدال نقره رسیده بود با بیانیه غیر منتظره ای در صفحه شخصی اش اعلام کرده از ورزش ایران خداحافظی می کند

هادی چوپان قهرمان پرورش اندام که چند روز پیش در مسابقات سن مارینو به مدال نقره رسیده بود با بیانیه غیر منتظره ای در صفحه شخصی اش اعلام کرده از ورزش ایران خداحافظی می کند