رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطيلی مقاطع تحصيلي پيش دبستاني ،ابتدايي و مهد كودك استان تهران

با تصويب كميته اضطرار آلودگي هواي استان تهران مقاطع تحصيلي پيش دبستاني ،ابتدايي و مهد كودك غير از فيروزكوه و دماوند تعطيل اعلام شد

با تصويب كميته اضطرار آلودگي هواي استان تهران مقاطع تحصيلي پيش دبستاني ،ابتدايي و مهد كودك غير از فيروزكوه و دماوند تعطيل اعلام شد