رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمپانی والت دیزنی درحال خریداری دارایی‌های تلویزیونی وسینمایی کمپانی فاکس

کمپانی والت دیزنی درحال خریداری دارایی‌های تلویزیونی وسینمایی کمپانی فاکس قرن۲۱به ارزش تقریبیِ سهامِ ۵۲.۴میلیارد دلاراست که دیزنی راتبدیل به کمپانی‌ای بابالاترین سهم درکل صنعت سینما میکند

کمپانی والت دیزنی درحال خریداری دارایی‌های تلویزیونی وسینمایی کمپانی فاکس قرن۲۱به ارزش تقریبیِ سهامِ ۵۲.۴میلیارد دلاراست که دیزنی راتبدیل به کمپانی‌ای بابالاترین سهم درکل صنعت سینما میکند