رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غلامرضا تختی و همسرش شهلا توکلی در عکسی دیده نشده.

علی عالی نوشته است: ‏‎غلامرضا تختی و همسرش شهلا توکلی در عکسی دیده نشده. بابک تختی این عکس را نشانم داد. خیره شدم به زل زدنِ شهلا و نگاه دزدیدنِ جهان‌پهلوان. عاشقِ ‎تختی هستم و هنوز هم هر نوشته‌ای درباره او را می‌خوانم. چه خوب که نماند تا شبیهِ ما شود…

علی عالی نوشته است:

‏‎غلامرضا تختی و همسرش شهلا توکلی در عکسی دیده نشده. بابک تختی این عکس را نشانم داد. خیره شدم به زل زدنِ شهلا و نگاه دزدیدنِ جهان‌پهلوان. عاشقِ ‎تختی هستم و هنوز هم هر نوشته‌ای درباره او را می‌خوانم. چه خوب که نماند تا شبیهِ ما شود…