رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات بیل و کلنگ و بیلچه ۱۰ میلیاردی شد

واردات بیل و کلنگ و بیلچه ۱۰ میلیاردی شد براساس آمار گمرک در هشت ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۹۴۱ تن بیل و کلنگ از ۱۰ کشور جهان به ویژه چین وارد ایران شده است./میزان

واردات بیل و کلنگ و بیلچه ۱۰ میلیاردی شد

براساس آمار گمرک در هشت ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۹۴۱ تن بیل و کلنگ از ۱۰ کشور جهان به ویژه چین وارد ایران شده است./میزان