رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روبن سینگ برای هر رنگ ازعمامه اش یک اتومبیل رولزرویس همرنگ خرید

روبن سینگ میلیاردر هندی که درانگلستان زندگی میکند.هنگامی که یکبارشخصی اورابخاطر عمامه اش مسخره کرد، آنقدر به او برخورد که برای هر رنگ ازعمامه اش یک اتومبیل رولزرویس همرنگ خرید

روبن سینگ میلیاردر هندی که درانگلستان زندگی میکند.هنگامی که یکبارشخصی اورابخاطر عمامه اش مسخره کرد، آنقدر به او برخورد که برای هر رنگ ازعمامه اش یک اتومبیل رولزرویس همرنگ خرید