رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت مدیر سابق وزارت کشور با اتهام ۱۵میلیارد تومان تخلف مالی!

بازداشت مدیر سابق وزارت کشور با اتهام ۱۵میلیارد تومان تخلف مالی! کانال پویش مدعی بازداشت یکی از مدیران اسبق وزارت کشور شده و اعلام کرده اسنادی را در این رابطه در اختیار دارد

بازداشت مدیر سابق وزارت کشور با اتهام ۱۵میلیارد تومان تخلف مالی!

کانال پویش مدعی بازداشت یکی از مدیران اسبق وزارت کشور شده و اعلام کرده اسنادی را در این رابطه در اختیار دارد