رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصاحبه با ⁧ محمد ثلاث ⁩ راننده اتوبوسی که به ماموران ⁧ ناجا ⁩ کوبید

‏ویدیو: مصاحبه با ⁧ محمد ثلاث ⁩ راننده اتوبوسی که به ماموران ⁧ ناجا ⁩ کوبید و ۳ تن از آنها را به شهادت رساند. ‏«تسلیت میگیم دیگه حالا. کاریه که شده!»

‏ویدیو: مصاحبه با ⁧ محمد ثلاث ⁩ راننده اتوبوسی که به ماموران ⁧ ناجا ⁩ کوبید و ۳ تن از آنها را به شهادت رساند.
‏«تسلیت میگیم دیگه حالا. کاریه که شده!»