رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین هتل ۷ ستاره جهان در شانگهای چین

اولین هتل ۷ ستاره جهان در شانگهای چین در۲۰طبقه و در مدت سه سال احداث شده است طراحی داخلی آن که ترکیبی از سنت و مدرنیته است و ۱۹۰اتاق دارد

اولین هتل ۷ ستاره جهان در شانگهای چین در۲۰طبقه و در مدت سه سال احداث شده است

طراحی داخلی آن که ترکیبی از سنت و مدرنیته است و ۱۹۰اتاق دارد