رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موجودی حساب وزیر راه و دخترش چقدر است ؟

موجودی حساب وزیر راه و دخترش چقدر است ؟ 🔸آخوندی در جلسه استیضاح : در ابتدای هر دوره وزرا باید اموالشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند . موجودی حساب بنده که شایعه درست کردند ۷ هزار میلیارد تومان ثروت دارد ،بپرسید که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. موجودی حساب دختر بنده […]

موجودی حساب وزیر راه و دخترش چقدر است ؟

🔸آخوندی در جلسه استیضاح : در ابتدای هر دوره وزرا باید اموالشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند . موجودی حساب بنده که شایعه درست کردند ۷ هزار میلیارد تومان ثروت دارد ،بپرسید که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. موجودی حساب دختر بنده نیز ۶۳۸ هزار تومان بود .