رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری:شورای عالی امنیت اقدامات خوبی در زمینه رفع حصر انجام داده است

جهانگیری:شورای عالی امنیت اقدامات خوبی در زمینه رفع حصر انجام داده است و ان‌شاالله برای سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد/ایسنا

جهانگیری:شورای عالی امنیت اقدامات خوبی در زمینه رفع حصر انجام داده است و ان‌شاالله برای سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد/ایسنا