رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صحبت هاي جنجالي دكتر ملائك،استاد هوافضاي دانشگاه شريف درخصوص قصور هواشناسي در برخي سوانح هوايي ايران

صحبت هاي جنجالي دكتر ملائك،استاد هوافضاي دانشگاه شريف درخصوص قصور هواشناسي در برخي سوانح هوايي ايران/”آنها دكان خودرا تازه٨صبح باز ميكنند اما هواپيما٧پرواز كرده”/کن نیوز

صحبت هاي جنجالي دكتر ملائك،استاد هوافضاي دانشگاه شريف درخصوص قصور هواشناسي در برخي سوانح هوايي ايران/”آنها دكان خودرا تازه٨صبح باز ميكنند اما هواپيما٧پرواز كرده”/کن نیوز

تعداد دیدگاه ها (۱)