رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با تصمیم هیئت مدیره بانک سرمایه، تیم والیبال این بانک رسما منحل شد

با تصمیم هیئت مدیره بانک سرمایه، تیم والیبال این بانک رسما منحل شد بانک سرمایه یک نفر را مامور تسویه با بازیکنان، کادر فنی و دیگر عوامل باشگاه کرده تا انحلال این تیم رسمی شود.

با تصمیم هیئت مدیره بانک سرمایه، تیم والیبال این بانک رسما منحل شد

بانک سرمایه یک نفر را مامور تسویه با بازیکنان، کادر فنی و دیگر عوامل باشگاه کرده تا انحلال این تیم رسمی شود.