رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام اتفاقات سال۹۶ از نگاه طنز

تمام اتفاقات سال۹۶ از نگاه طنز کانال تلگرام شورای نگهبان راه اندازی شد! صداوسیما: البته منظور از تلگرام همون پیامرسان سروش هست!

تمام اتفاقات سال۹۶ از نگاه طنز

کانال تلگرام شورای نگهبان راه اندازی شد!
صداوسیما: البته منظور از تلگرام همون پیامرسان سروش هست!