رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد از ۸۵ ماه “هدرمندی” یارانه‌ها

انتقاد از ۸۵ ماه “هدرمندی” یارانه‌ها چرا پرداختی به لکسوس‌سوار فرمانیه‌نشین پایتخت، با روستائیان محروم بشاگرد هرمزگان، برابر است؟!

انتقاد از ۸۵ ماه “هدرمندی” یارانه‌ها

چرا پرداختی به لکسوس‌سوار فرمانیه‌نشین پایتخت، با روستائیان محروم بشاگرد هرمزگان، برابر است؟!