رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصادف اتوبوس حامل بازیکنان تیم هاکی با کامیون در غرب کانادا

تصادف اتوبوس حامل بازیکنان تیم هاکی با کامیون در غرب کانادا ۱۴ کشته و ۱۴ مصدوم بر جا گذاشت. حال ۳ تن از آنها وخیم است

تصادف اتوبوس حامل بازیکنان تیم هاکی با کامیون در غرب کانادا ۱۴ کشته و ۱۴ مصدوم بر جا گذاشت. حال ۳ تن از آنها وخیم است