رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلگرام فیلتر نمی‌شود

تلگرام فیلتر نمی‌شود سازمان‌های دولتی از استفاده تلگرام برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و تبلیغات منع شدند/آنا لطفا شایعه پراکنی نکنید

تلگرام فیلتر نمی‌شود

سازمان‌های دولتی از استفاده تلگرام برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و تبلیغات منع شدند/آنا

لطفا شایعه پراکنی نکنید