رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دلار از ۵۴۰۰ تومان گذشت

دلار از ۵۴۰۰ تومان گذشت در بازار امروز افزایش قیمت دلار و سکه ادامه یافت؛ به طوری که نرخ دلار از مرز ۵۴۰۰ تومان عبور کرد/ ایسنا

دلار از ۵۴۰۰ تومان گذشت

در بازار امروز افزایش قیمت دلار و سکه ادامه یافت؛ به طوری که نرخ دلار از مرز ۵۴۰۰ تومان عبور کرد/ ایسنا